• simone-lamont-black-picture-for-web-dec-2012

    Dr. sc. Simone Lamont-Black (rođena Schnitzer) kvalificirana kao odvjetnik za građansko pravo u Njemačkoj, gdje je bila praktikant kao Rechtsanwältin nekoliko godina, doktorirala je na Augsburg Sveučilištu summa cum laude prije preseljenja u Englesku. Ondje je radila dugi niz godina kao predavač na Sveučilištu Northumbria u Newcastleu prije zaposlenja na Pravnom fakultetu u Edinburghu 2010. g.

    Specijalizirala se u području međunarodne trgovine i prijevoza robe, a interes ima i u rješavanju međunarodnih trgovačkih sporova zbog čega je i CEDR medijator, član Association of Arbitral Women, bila je arbitar inter alia na Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Competition te je pokrenula Edinburgh Vis Pre-Moot.

    Simone istražuje i objavljuje uglavnom u područjima međunarodnog prijevoza robe i transportnog prava. Također je autor i koautor nekoliko knjiga, između ostalog s Paulom Bugdenom drugog i trećeg izdanja Bugden & Lamont-Black, Goods in Transit, Sweet & Maxwell, kao dio serije „Britansko pomorsko pravo“.