Cijena kotizacije

 • Puna kotizacija
  (bez konferencijske večere)*
  Puna kotizacija
  (bez konferencijske večere)* za članove HDTP-a**
  Slušači 1.825,00 HRK (245 EUR) 1.460,00 HRK (195 EUR)
  Slušači (akademski sektor) 1.140,00 HRK (155 EUR) 915,00 HRK (125 EUR)
  Izlagači 1.065,00 HRK (145 EUR) 855,00 HRK (115 EUR)
  Studenti (dodiplomci) 380,00 HRK (50 EUR) 305,00 HRK (40 EUR)

  *Dodatna cijena za konferencijsku večeru: 250,00 HRK – napomena: navedeni iznos potrebno je pribrojiti cijeni kotizacije pri izvršenju uplate.

  Napomena –  5 +1 besplatno: pri uplati cijene kotizacija za pet sudionika, imate pravo na šestu besplatnu kotizaciju. Za realizaciju ove mogućnosti, potrebno je unijeti napomenu („5+1 besplatno“) pri izvršenju uplate. Bonus se ne odnosi na konferencijsku večeru. Bonus vrijedi samo za pune iznose kotizacija ( kumuliranje popusta nije moguće).

  **Posebna cijena za članove HDTP-a: Fizičke osobe koje su podmirile svoje članske obveze prema HDTP-u ostvaruju pravo na posebnu cijenu kotizacije u svojoj kategoriji (slušač / slušač – akademski sektor / izlagač / student), bez obzira na vrijeme prijave za konferenciju. Pravne osobe koje su podmirile svoje članske obveze prema HDTP-u ostvaruju pravo na cijenu rane kotizacije u odgovarajućoj kategoriji (slušač / slušač – akademski sektor / izlagač), bez obzira na vrijeme prijave za konferenciju, i to kako slijedi:

  • pravne osobe s do 50 zaposlenih ostvaruju to pravo za jednog svog zaposlenika,
  • pravne osobe s 51 do 250 zaposlenih ostvaruju to pravo za 2 zaposlenika,
  • pravne osobe s više od 250 zaposlenih ostvaruju to pravo za 3 zaposlenika.
  • Radi ostvarenja svog prava, potrebno je da prilikom prijave na konferenciju odrede osobe koje će ostvariti to pravo i potrebne informacije dostave na adresu elektronske pošte conference@intranslaw.hdtp.eu

  Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, konferencijske materijale, Zbornik konferencije, obroke i pića predviđena u programu konferencije, osim konferencijske večere.

  Prijava će biti potvrđena po primitku bankovne potvrde o uplati na adresi elektronske pošte conference@intranslaw.hdtp.eu

  Djelatnici Pravnog fakulteta u Zagrebu oslobođeni su obveze plaćanja kotizacije. 

  Napomena za studente: Za detalje oko organizacije smještaja i dodatnu podršku molimo obratite se na ELSA Zagreb, vpsc@elsa-zagreb.hr