Dr. Ann Fenech

 • NOVO4_Ann FenechDr. Ann Fenech je glavni partner u odvjetničkom društvu Fenech & Fenech  – Malta. Završila je studij 1986. godine i pridružila se uredu Holman Fenwick i Willan u Londonu.
  1991. godine prešla je u ured Chaffe, McCall, Phillips Toler i Sarpy u New Orleansu. 1992. se pridružila se odvjetničkom društvu Fenech & Fenech koji osnivaju Odjel za pomorske sporove. U lipnju 2008. imenovana je za glavnog partnera.

  Ima veliko iskustvo u pomorskim sporovima, od ugovora o gradnji brodova do pomorskih nesreća i sudara brodova te je zastupala i savjetovala neke od najznačajnijih međunarodnih brodara.

  Sudjelovala je u izradi više zakonskih tekstova koji se odnose na pomorski sektor, uključujući propise o peljarenju i dijelove o nadležnosti in rem u Zakonu o organizaciji i parničnom postupku. Predaje o toj temi na Malti i u inozemstvu; predsjednica je Društva za pomorsko pravo Malte.

  U listopadu 2010. imenovana je članom Izvršnog odbora Europske organizacije za pomorsko pravo. 2012., 2014. i 2015. godine dobila je nagradu “Best in Shipping Law” na natjecanju “European Women in Business Awards” u Londonu. U listopadu 2013. imenovana je počasnim patronom Malteške pravosudne akademije, a u lipnju 2014. izabrana je za članicu Izvršnog vijeća Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International). U listopadu 2015. imenovana je članicom Upravnog odbora Pomorskog foruma Malte, a u travnju 2016. predstavnicom Društva za pomorsko pravo Malte u odboru vladine agencije Malta Marittima.

   

   

  Prakse osiguranja tražbina nastalih financiranjem nabave brodova

   

  Konvencija o međunarodnim stvarnopravnim osiguranjima na pokretnoj opremi, poznatija kao Cape Town konvencija, uobičajeno je vezana za zrakoplove. U stvarnosti  je to samo jedan od triju postojećih protokola koji se bave opremom za zrakoplove, željezničkim vozilima i svemirskim sredstvima. Izvorno je postojala ideja o proširenju Konvencije na brodarstvo donošenjem pomorskog protokola. No, ideja je napuštena prvenstveno zbog toga što je  brodarska industrija smatrala, u vrijeme kada je višestoljetni brodarski sektor bio u svojoj posebnoj kategoriji, da su pravila i propisi koji su prevladavali u većini jurisdikcija adekvatno štitili hipotekarne vjerovnike i financijere te da nije bilo potrebe za osnivanjem središnjeg registra za registraciju stvarnih tereta na brodovima.

  Od tada se ponovno javila ideja o donošenju pomorskog protokola uz Konvenciju, a Međunarodni pomorski odbor želi biti točno informiran o trenutnim praksama osiguranja tražbina nastalih financiranjem nabave brodova širom svijeta u slučaju da je nužno ponovno razmotriti korisnost donošenja pomorskog protokola uz Cape Town Konvenciju.

  U prezentaciji će se razraditi navedena tema i objasniti kako je Međunarodni pomorski odbor stvorio međunarodnu radnu skupinu o praksi osiguranja tražbina nastalih financiranjem nabave brodova te što je do sada učinjeno u tom pogledu.