Branka Sremac

  • Branka Sremac direktorica je Sektora pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima u društvu Croatia Airlines d.d. u kojem je zaposlena od 1994. godine. Sektor pokriva nekoliko poslovnih procesa koji uključuju zastupanje i statusne stvari, provjeru ugovora, osiguranje flote i popratnih rizika, radne odnose i zapošljavanje, te opće poslove. Stekla je iznimno iskustvo u radu u međunarodnom okruženju, sa stranim kompanijama, odvjetničkim društvima, bankama, osiguravateljima i brokerima osiguranja. Branka je 1992. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 1997. godine položila je pravosudni ispit. Od 1994. do 2004. pohađala je niz edukacija u području zračnog osiguranja i zračnog prava: Aircraft Financing, Euromoney, London (2004.); Aviation Insurance, Willis, London (2001.); Sustavi za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9000, Oskar Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o. (1998.); International Air Law, (IATA), Ženeva (1996.); Aircraft Acquisition Contracts, (IATA), Ženeva (1994).Također, sudjelovala je i izlagala na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim konferencijama u organizaciji Međunarodne udruge za zračni prijevoz (IATA), Međunarodnog udruženja za zračno pravo (EALA), i drugih. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.