Dr. sc. Iva Savić

  • savicDr. sc. Iva Savić rođena je 1983. godine. 2006. godine magistrirala je pravo, a 2014. doktorirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Pravo društava i trgovačko pravo. Od 2014. zaposlena je kao viši asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje se bavi zračnim pravom radi čega surađuje s Agencijom za civilno zrakoplovstvo te Međunarodnom lukom Zagreb. Također predaje Pomorsko i općeprometno pravo te Pravo osiguranja. Prije toga radila je kao znanstveni novak na projektu „Hrvatsko transportno pravo i izazovi jedinstvenog tržišta Europske unije“ te kao stručni suradnik u Fondu za naknadu oduzete imovine.