Elektronski teretni list (e- CMR) : Stvarnost, da, ali…

 • Elektronski teretni list (e- CMR) : Stvarnost, da, ali…

  Autor: Frédéric Letacq

  Cestovni sektor je bitna komponenta digitalne revolucije kojoj danas svjedočimo. Međunarodni  cestovni prijevoz robe  podliježe odredbama Ženevske konvencije – koja se također naziva CMR konvencija – od 19. svibnja 1956. godine. Izrada teretnog  lista je obvezna u skladu s ovom Konvencijom koju je ratificiralo 50 država.

  Kako bi se pojednostavio prijevoz robe, 20. veljače 2008. usvojen je dodatni protokol CMR Konvencije o elektronskom teretnom listu. Ovaj protokol dopušta zamjenu papirnog teretnog lista elektronskim.

  1/Stvarnost

  Stupanjem na snagu 5. lipnja 2011., ovaj dodatni protokol danas je ratificiran od strane 11 zemalja.

  • Bugarska od 24. rujna 2010.
  • Češka od 14. travnja 2011.
  • Danska od 28. lipnja 2013.
  • Estonija od 2. studenog 2016.
  • Francuska od 5. listopada 2016.
  • Latvija od 3. veljače 2010.
  • Litva od 7. ožujka 2011.
  • Nizozemska od 7. siječnja 2009.
  • Slovačka od 21. veljače 2014.
  • Španjolska od 11. svibnja 2011.
  • Švicarska od 26. siječnja 2009.

   

  E-CMR ima dvije glavne prednosti. U pogledu troškova, elektronski teretni list  predstavlja poboljšanje jer uklanja upotrebu papira i omogućuje bolju i bržu organizaciju ubrzavanjem prijenosa i naplate. Također, u smislu transparentnosti, e-CMR ima druge prednosti kao što su informacije u stvarnom vremenu, točniji podaci i automatski prijenos podataka kompaniji .

  E-CMR postaje stvarnost, ali je još uvijek ograničen u pogledu nekoliko aspekata. Korištenje e-CRM-a je ograničeno u geografskom i ugovornom pogledu. Štoviše, u pogledu zaštite podataka i privatnosti, e-CMR se tek treba dokazati.

  2/A Ograničeno geografsko polje primjene

  Ako je protokol e-CMR na snazi, primjenjuje se samo između 11 zemalja koje su potpisnice.

  Danas, međunarodni prijevoz koji izlazi iz Hrvatske ili stiže u Hrvatsku zahtijeva papirnati teretni list u vozilu. Doista, Hrvatska, koja je ove godine pristupila DTS protokolu iz 1978., nije stranka CMR protokola: on se ne primjenjuje na njezinom teritoriju.

  Nadalje, međunarodni prijevoz na temelju e-CMR moguć je između dvije zemlje potpisnice samo ako ne prelazi preko teritorija zemlje koja nije potpisnica. Cestovni prijevoznik ne može prijeći preko teritorija zemlje koja nameće paprinati teretni list u vozilu. Na primjer, međunarodni prijevoz na temelju  e-CMR nije moguć između Bugarske i Francuske, Češke i Francuske, čak i ako je svaka od njih potpisnica protokola.

  Zapravo,samo je moguć  prekogranični prijevoz  između dviju država potpisnica (npr. Slovačka / Češka ili Španjolska / Francuska), kao što je bio slučaj prvog eksperimenta u lipnju 2017. između gradova Huelva u Španjolskoj i Perpignana u Francuskoj (1300 km).

  3/A Ograničena stvarnost u ugovornom smislu

  Korištenje e-CMR-a zahtijeva sporazum stranaka s ugovorom o prijevozu s elektronskom razmjenenom podataka. Potrebno je da stranke formaliziraju svoj odnos u pisanom obliku: moraju prihvatiti uporabu računalnog programa (specifični softver ili aplikaciju za preuzimanje) i elektronički potpis.

  Osim ovog uvjeta, e-CMR zahtijeva da nacionalno zakonodavstvo pridaje istu pravnu vrijednost elektroničkim podacima i elektroničkom potpisu kao i potpisu u papirnatom i fizičkom obliku.

  U Francuskoj je reforma Građanskog Zakonika (članak 1366. pa nadalje) u pogledu dokaza ostvarila priznanje. Francusko pravo priznaje pravnu snagu elektroničkog pisanja i potpisa ako se autor može identificirati i ako uvjeti pohranjivanja štite cjelovitost dokumenata.

  4/A  Zaštita podataka i privatnosti: Ograničenja e-CMR-a

  Korištenje inovativnih tehnologija komunikaciranja i digitalizacije omogućuje tri glavne aktivnosti. Omogućuje automatski unos podataka i istodobno razmjenu tih podataka sa sjedištem prijevozničkog poduzeća.Također omogućuje prikupljanje podataka s drugim informacijama iz vozila (globalni navigacijski satelitski sustav…).

  Konačno, komunikacijske i digitalne inovativne tehnologije dopuštaju da se osigura mogućnost sljedivosti postupka.

  Takve mogućnosti moraju biti u skladu s pravilima o zaštiti podataka i privatnosti.

  Ta su načela pravno utemeljena zahvaljujući dvama temeljnim europskim tekstovima.

  – Zaštita podataka i briga o zaštiti privatnosti pravno je priznata u Europskoj uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba EU 2016/79 od 27. travnja 2016.) i stavljanjem izvan snage Direktive 95 / 46 / EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

  – Također, Direktiva 2002/58 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija pruža pravnu osnovu za zaštitu podataka i privatnosti.

  Ti zakonski tekstovi daju ključna načela koja omogućuju bilo kojoj privatnoj osobi da kontrolira svoje osobne podatke.

  Posebice, vozač kamiona mora izričito prihvatiti upotrebu komunikacijskog sustava putem satelita kako bi sudjelovao u razvoju e-CMR-a. Pristanak vozača kamiona mora biti dobrovoljan, nedvosmislen i mora se temeljiti na upućenosti i informiranosti. Na taj će način biti potrebno revidirati ugovor o radu i, u slučaju potrebe, izraditi izmijenjeni koji je specifičan za tu namjenu.

  5 / Stvarnost

  Elektronski teretni list sadrži iste podatke kao i papirnati teretni list. Može biti dostupan u obliku aplikacije koja se može preuzeti ili softvera povezanog s računalnim programom prijevoznog poduzeća.

  U tu svrhu već su razvijeni neki sustavi koji su u eksperimentalnoj fazi, posebice onaj kojeg je razvio IRU (International Road Union) (TransFollow), kao i oni kreirani od strane drugih kompanija (Dashdoc koji je razvio Truckfly u Francuskoj, a Suivo je razvio Value Engineers u Belgiji).

  Bez obzira na sustav (softver ili aplikacija), pouzdanost mora biti osigurana digitalnim, evidentiranim i ovjerenim potpisom. Digitalni potpis dokazuje da dokument nije izmijenjen od trenutka kada ga je potpisivao njezin autor, identificirana osoba, te da ga je jednako tako provjerila i potvrdila druga osoba koja je također identificirana.

  U tom pogledu, Francuski institut za standardizaciju (AFNOR) objavio je u svibnju novu uredbu (NF Z42-026) kojom utvrđuje pojedinosti digitalizacijskih usluga kako bi digitalizirani dokumenti imali istu pravnu vrijednost kao i papirnati dokumenti.

  6 / Postupak

   

  Nakon zaključenja ugovora s kupcem, prijevoznik unosi podatke o prijevozu na posebnu web stranicu. Od tog trenutka  informacije su dostupne svim sudionicima koji će imati pristupni kod i lozinku za sigurnosnu aplikaciju.

  Vozač opremljen pametnim telefonom ili tabletom i, prepoznatljiv po SIM kartici svog telefona, unosi dodatne informacije (datum, vrijeme, težinu, broj paketa …). Ako je potrebno, može iznijeti primjedbe i snimati fotografije koje će biti priložene e-CMR u slikovnom ili PDF formatu. On prikuplja elektronički potpis pošiljatelja pomoću pisaljke na zaslonu osjetljivom na dodir ili bljeskanjem QR koda koji omogućuje jedinstvenu i sigurnu identifikaciju. U ovom trenutku informacije se potvrđuju, a pošiljatelj ih više ne može izmijeniti i smjesta se prenose na posebnu web stranicu.

  U svakom trenutku, svaka zainteresirana strana može biti svjesna napretka e-CMR-a, njegovog statusa i praćenja prijevoza.

  U slučaju kontrole na cestama, vozač može prikazati e-CMR na zaslonu svog pametnog telefona ili tableta bez ispisa papira.

  Nakon isporuke do konačnog odredišta, vozač dovršava e-CMR, kao što bi učinio na papirnatom teretnom listu i potvrđuje promjenu njegovog  statusa (kopija primatelja) elektroničkim potpisom. Nakog toga primatelj ima sve informacije e-CMR-a.

  Nakon provjere teretnog lista i prije potpisivanja, primatelj pak  ima mogućnost izjaviti primjedbe i priložiti fotografije. Može se predložiti padajući popis (izbornik)  kako bi se pojednostavio upis najčešćih primjedbi. Vozač prikuplja elektronički potpis primatelja na zaslonu ili flash kodom. Primatelj potvrđuje e-CMR i informacije se istovremeno pohranjuju na posebnoj web stranici.

  Isporuka je na taj način dostavljena, dokazani su datumi i vremena kojima se  okončava prijevoz i pretpostavka odgovornosti prijevoznika.