Frank Jost

 • Frank Jost

   

   

   

   

   

   

  Profesionalna karijera:

   

  Europska komisija, Glavna uprava za mobilnost i promet, Jedinstvene europske željeznice (siječanj, 2011. – )

  • Postupci zbog povrede propisa o pristupu tržištu
  • Upravljanje cjelovitim ciklusima studija od planiranja do provedbe i diseminacije rezultata mjerenja
  • Savjetovanje, evaluacija i procjena učinaka, pregovaranje s predstavnicima sektora i državama članicama o provedbi Uredbi o (1) infrantrukturnim pristojbama, PPP (2) licenciranju željezničkih poduzeća, uključujući osiguranje nezgode i objavljivanje podataka
  • Odluka Komisije o raspodjeli infrastrukturnih kapaciteta

   

  Europska komisija, Glavna uprava za mobilnost i promet, Željeznički prijevoz (veljača, 2004. – prosinac, 2010.)
  Stručni savjetnik za gospodarske aspekte željezničkog sektora, uključujući pružatelje usluga, industriju i zajednice korisnika, osobito:

  • Europski semestar
  • Ekonomika troškova i naknada za korištenje infrastrukture
  • Licenciranje željezničkih poduzeća, uključujući njihovu financijsku sposobnost, osiguranje nezgode radi pokrića odgovornosti željezničkih poduzeća
  • Predstavljanje politika na stručnim radionicama i na UNECE-u u Ženevi
  • Pristupni pregovori s Hrvatskom, o pravnoj stečevini na području željeznica. Pretpristupni pregovori sa Zapadnim Balkanom u željezničkoj politici. Predsjedatelj radne skupine s dužnosnicima na Zapadnom Balkanu, koja izvještava na godišnjim sastancima ministara

   

  Europska komisija, Bruxelles, Glavna uprava za energetiku i promet, Jedinica za cestovnu sigurnost i tehnologije (1. srpnja 2001. – 31. siječnja 2004.)

  • Administrator za istraživanje i sigurnost cestovne infrastrukture

   

  Europska komisija, Bruxelles, Glavna uprava za promet, Jedinica za istraživanje i intermodalnost (16.svibnja 1996. – 30. lipnja 2001.)

  • Suradnik za istraživanje cestovnog prijevoza

   

  Federalno ministarstvo za znanost i obrazovanje Njemačke, 53170 Bonn, Njemačka (1. siječnja 1993. – 15. svibnja 1996.)

  • Suradnik za istraživanje za kopnene tehnologije prijevoza
  • Razvoj federalnog istraživačkog programa, pregovaranje o ugovorima, praćenje ugovora, diseminacija rezultata

   

  VAW Aluminium AG, Bonn, Njemačka (16. travnja 1987. – 1. siječnja 1993.)

  • Vođenje proizvodnje
  • Voditelj projekta
  • Novoosmišljeni poslovni postupci u srednje velikoj proizvodnoj industriji, razvoj sustava i implementacija softverskih rješenja za upravljanje materijalima

   

  Obrazovanje i osposobljavanje:

  Tehnološko sveučilište, Darmstadt, Njemačka (listopada 1981. do  travnja 1988.)

  • Poslovna adiministracija, strojarstvo, s tezom o logistici, financijama i računovodstvu
  • Diplom Wirtschaftsingenieur technische Fachrichtung Maschinenbau
  • Sveučilišna diploma

   

  Jezici:

  • njemački (materinski jezik)
  • engleski( izvrstan)
  • francuski (vrlo dobar)
  • talijanski (osnovna razina)
  • nizozemski (osnovna razina)

   

   

  Transparentnost uvjeta i naknada za pristup željezničkim postajama i terminalima

   

  U trećem tromjesečju 2017. godine Europska komisija je, nakon 18 mjeseci intenzivnog sektorskog savjetovanja, usvojila pravila za pravednu i predvidljivu raspodjelu kapaciteta za željezničke kolosijeke, postaje i objekte.

  Upravitelji infrastrukture uložit će zajedničke napore za savjetovanje željezničkih poduzeća u ranoj fazi o nadolazećim radovima koji značajno utječu na prometovanje vlakova. Štoviše, upravitelji infrastrukture će osigurati različite mogućnosti, uključujući implikacije cijena, te detalje o rasporedu trajanja radova. Na temelju obveza preuzetih od strane upravitelja infrastrukture pod okriljem RailNetEurope u Beču, Europska komisija sada uklapa ključne elemente te obveze u pravni instrument, dajući željezničkim poduzećima pravnu polugu za sukladnu provedbu.

  Drugi skup pravila o “željezničkim uslužnim objektima ” određuje koje uvjete i procedure za pristup operatori željezničkih terminala i postaja moraju objaviti i koje procedure moraju primjenjivati prilikom raspodjele kapaciteta u tim objektima. Nova pravila bi trebala omogućiti najbolje iskorištavanje raspoloživih kapaciteta i otkloniti dugoročne probleme uskraćivanja pristupa i nepravednog određivanja cijena na tržištu dominantnih operatora.