Ivona Anić

  • Ivona Anić rođena je u Zagrebu. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2016. godine s diplomom cum laude koja joj je dodijeljena kao jednoj od najboljih studentica generacije.  Za vrijeme studija bila je nagrađena Dekanovim priznanjem za uspjeh u studiju. Studentsku je praksu odradila na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, Općinskom radnom sudu u Zagrebu, Općinskom građanskom sudu u Zagrebu i u Allianz Zagreb d.d.-u. Bila je uključena i u suradnju s nekoliko Katedri, najprije kao demonstratorica na Katedri za rimsko pravo, zatim na Katedri za obiteljsko pravo i naposljetku na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo u sklopu koje je imala prilike sudjelovati u organizaciji Intranslaw 2015. – 1. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja. Kao student je radila i u Generali osiguranju pa je i diplomirala na temu iz područja prava osiguranja. Danas surađuje s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture u Sektoru pomorske plovidbe, pravnih, međunarodnih poslova i EU, baveći se, između ostalim, međunarodnim pomorskim pravom.