Prof. dr. sc. Jasenko Marin

  • marinProf. dr. sc. Jasenko Marin redoviti je profesor na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Rođen je 1970. u Sisku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1995. godine, magistrirao 2001. te doktorirao  2003. Od 1996. do 2003. godine bio je zaposlen  u Jadranskom zavodu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2003. zaposlen je  na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Održava nastavu na dodiplomskom studiju iz kolegija Pomorsko i općeprometno pravo, Pravo osiguranja i European Transport Law (kolegij na engleskom jeziku). Na poslijediplomskom specijalističkom kao i doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održava nastavu iz kolegija Pomorsko pravo I – ugovori o prijevozu, Pomorsko pravo II – izvanugovorna odgovornost brodovlasnika, Pravo osiguranja – opći dio te Pravo pomorskog osiguranja. Na Sveučilišnom interdisciplinarnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje krizama  voditelj je kolegija Pravno-ekonomski sustav i krize. Profesor Marin član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog društva za pravo osiguranja. Suradnik je Instituta za europsko prometno pravo. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Izmiritelj je pri Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje. Bio je član stručnog povjerenstva ministarstva nadležnog za poslove pomorstva pri izradi teksta Prijedloga Pomorskog zakonika iz 2004. godine. Također je bio član stručnih povjerenstava za izradu teksta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (2007, 2008, 2011, 2013.). Bio je i ad hoc stručni suradnik Ustavnog suda Republike Hrvatske. Član je uredništva znanstvenih časopisa Hrvatsko pomorsko pravo – Comparative Maritime Law i Zagrebačka pravna revija . Član je uredništva biltena EUROPA info (izdavač: Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet). Autor je jednog  udžbenika, jedne znanstvene monografije, četiri poglavlja u knjizi i preko 30 recenziranih znanstvenih te stručnih radova na hrvatskom i engleskom jeziku. Recenzent je jednog sveučilišnog udžbenika iz prometnog prava i preko 50 radova objavljenih u znanstvenim časopisima. Aktivno je sudjelovao na petnaest međunarodnih i nacionalnih znanstvenih konferencija i seminara posvećenih različitim pitanjima transportnog i osigurateljnog prava.