Lukrecija Oreški

  • Lukrecija Oreški nakon završene Opće gimnazije Varaždin i Srednje glazbene škole u Varaždinu, smjer glazbenik klavirist, upisuje Pravni fakultet u Zagrebu. Tijekom svog fakultetskog obrazovanja uključila se u suradnju s nekoliko Katedri, najprije kao demonstratorica na Katedri za opću teoriju prava i države, zatim i na Katedri za europsko javno pravo te na poslijetku, s Katedrom za pomorsko i općeprometno pravo. Svoj interes za organizaciju domaćih i međunarodnih pravnih škola i seminara/konferencija počela je ostvarivati unutar ELSA-e Zagreb kao dopredsjednica za seminare i konferencije 2014./2015. te ELSA-e International kao asistentica za međunarodne ljetne pravne škole 2015./2016., a nastavila surađujući na većim konferencijama poput INTRANSLAW 2015 te Jean Monnet seminara o naprednim pitanjima europskog prava 2015. i 2016. g. Na natjecanju simuliranog suđenja, Moot Court Croatia 2014. godine, osvojila je nagradu za najbolji pisani podnesak. Krajem 2015. i tijekom 2016. godine radila je na Institutu za stručno usavršavanje mladih kao voditeljica tima za pisanje i provedbu projekata financiranih iz EU fondova. Zimski semestar ak. god. 2016./2017. provest će u Belgiji na KU Leuven, kao korisnica programa studentske razmjene ERASMUS+.