Maria Victoria Petit Lavall

  • Prof. dr. Maria Victoripetit-laval-photoa Petit Lavall direktorica je Instituta za transportno pravo (IDT), Sveučilišta Jaume I (Castellon de la Plana, Španjolska). Radi na Sveučilištu od 1990. godine, a kao redoviti profesor trgovačkog prava na Jaume I sveučilištu od 2008. godine. Diplomirala je na pravnom fakultetu (1988), poslovnim studijima  (1990) te je doktorirala pravne znanosti (1993) na Sveučilištu u Valenciji. Prof. Petit Lavall također je radila kao sudac tijekom petnaest godina. Autor je stotinjak publikacija (članci u časopisima, suautorstvo) o raznim temama iz trgovačkog prava (korporativno pravo, bankarsko pravo, pravo osiguranja, pravo tržišnog natjecanja, pravo intelektualnog vlasništva, te dijelom prometno pravo) te je također koordinirala jedanaest grupnih radova. To uključuje sljedeće monografije: Legal status of auditing of financial statements, ICAC, Madrid, 1994; Consumer protection credit: abusive credit terms, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996; Agreements between airlines in the Community legislation liberalizing the air transport sector, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000; Liability for damages in international air cargo, Comares, Granada, 2007; Petit Lavall/Sánchez Pavón, Future prospects of airport management in Spain, Galician Institute of Transportation Studies and Infrastructure, A Coruña, 2008; Air and Space law, Marcial Pons, Madrid 2014 (suatorstvo sa Morillas Jarillo & Guerrero Lebrón).

    Prof. Petit Lavall govornik je na brojnim tečajevima, studijima, doktorskim studijima, seminarima i konferencijama u Španjolskoj i inozemstvu te je gostujući profesor na sveučilištima u Bologni; San Carlos (Gvatemala), UTEM (Santiago de Chile); Gabriel René Moreno u Santa Cruz de la Sierra (Bolivija), Autónoma Meksika, među ostalima.

    Članica je uredništva sljedećih časopisa: Revista de Derecho del Transporte; European Journal of Commercial Contract Law; Revista Aranzadi Civil doctrinal, La Ley Mercantil, Diritto dei Trasporti.

    Članica je vijeća za obranu doktorskih disertacija, članica i voditeljica istraživačkih timova na više od 15 projekata. Od 2014. godine je direktor Instituta za prometno pravo na Sveučilištu Jaume I.