Mogu li se osnovati odbori za tumačenje radi ujednačenog tumačenja međunarodnih konvencija u području transportnog prava?

 • Mogu li se osnovati odbori za tumačenje radi ujednačenog tumačenja međunarodnih konvencija u području transportnog prava?

  Autor: Prof. Cécile Legros

  Jedinstveno pravo podrazumijeva sve međunarodne pravne instrumente za koje je određena jednaka primjena u različitim državama.

   Međunarodne konvencije u području privatnog prava imaju za cilj stvoriti pravila koja se jednako primjenjuju u državama ugovornicama kako bi se izbjegle razlike između domaćih zakonodavstava do čije bi primjene došlo putem pravila međunarodnog privatnog prava. Jedna od prednosti takvog sustava je smanjenje pravne nesigurnosti i poticanje razvoja međunarodne trgovine.

  Međutim, usvajanje jedinstvenog sustava pravila nije učinkovito ako se ta pravila ne primjenjuju jednako od strane sudova u različitim zemljama ugovornicama konvencijâ. Već postoje raznovrsni primjeri neujednačenih primjena međunarodnih konvencija.

  Glavni razlog postojanja različitih tumačenja je nedostatak međunarodnog suda koji bi imao nadležnost donositi obvezujuće odluke o pitanjima koja proizlaze iz konvencija. S obzirom na to da osnivanje takvog suda nije izgledno, trebala bi se razmotriti druga rješenja.

  Ova rasprava tiče se svih konvencija, ali će posebna pozornost biti posvećena konvencijama iz područja transportnog prava.

  Unutar različitih mogućih rješenja, trebalo bi razmotriti osnivanje odbora za tumačenje. Neke konvencije već sadrže odredbe o tome. Drugi pravni temelji mogu se pronaći u statutima međunarodnih transportnih organizacija.

  Čak i ako se ne mogu pronaći pravni temelji, proučavanje privatnih inicijativa može poslužiti kao model za međunarodne transportne konvencije.

  Svrha ove rasprave je razmatranje različitih razloga koji dovode do razlika u tumačenju međunarodnih transportnih konvencija, ali istodobno i predlaganje rješenja kako ih ukloniti. Posebnu pažnju posvetit će osnivanju odborima za tumačenje konvencija.