Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov

  • RadionovProf. dr. sc. Nikoleta Radionov redoviti je profesor pomorskog i općeprometnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1994. godine, magistrirala 1998. i doktorirala 2002. godine na temu „Odgovornost kopnenog prijevoznika za štetu“. 1999. godine položila je pravosudni ispit. Arbitar je Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore, gdje povremeno arbitrira sporove iz područja trgovačkog, građanskog i prometnog prava. Usavršavala se na nekim od vodećih međunarodnih institucija u području međunarodnog trgovačkog i transportnog prava (Hamburg, Rodos, Aix-en-Provence, Torino, Firenca). Objavila je dvije knjige u koautorstvu (Europsko prometno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, 2011., Stvarno pravo – posebna pravna uređenja, Narodne novine, 2011.), više poglavlja u knjigama te preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava, europskog prometnog prava i prava transportnog osiguranja. Sudjelovala je u nekoliko radnih skupina za izradu nacrta zakona (Zakon o željeznici, Pomorski zakonik, Zakon o obveznim odnosima). Predaje više kolegija iz područja pomorskog prava, prava kopnenog i zračnog prometa i prava osiguranja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske, gdje obnaša dužnost glavne tajnice. Vanjski je suradnik časopisa European Transport Law i Institut du Droit International des Transports (IDIT), Rouen, Francuska. Član je više stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu, te član uredništva Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu kao i Europa Info – Biltena Informacijskog centra za europsko pravo.