O pravnim pristupima za uvođenje elektroničke teretnice u hrvatsko pravo

 • O pravnim pristupima za uvođenje elektroničke teretnice u hrvatsko pravo

  Autor: Dr. Zvonimir Šafranko

  Ključne riječi: elektroničke prijevozne isprave, teretnica, elektronička teretnica, vrijednosni papir, Pomorski zakonik, modernizacija hrvatskog pomorskog prava  

  Analiza odredaba hrvatskog Pomorskog zakonika upućuje na zaključak da u kontekstu hrvatskog pomorskog prava de lege lata ne postoji mogućnost izdavanja elektroničkih teretnica. Teretnica, kao prenosivi vrijednosni papir i dalje ostaje sudbonosno vezana za tradicionalnu papirnatu ispravu.

  U radu se analizira pozitivnopravno uređenje teretnice u Hrvatskoj i to u sklopu odredaba Pomorskog zakonika te općih odredaba Zakona o obveznim odnosima o vrijednosnim papirima. Izlažu se argumenti iz kojih proizlazi da hrvatsko pravo ne poznaje institut elektroničke teretnice te se utvrđuje ostavlja li hrvatsko pravo de lege lata mogućnost izdavanja elektroničkih teretnica u okviru ugovorne autonomije te pod kojim pretpostavkama. Pored toga analizira se pravno uređenje elektroničke teretnice u poredbenim pravnim sustavima, osobito u pravu SAD-a i J. Koreje te se ukazuje na različite zakonodavne pristupe za uvođenje elektroničke teretnice. Raspravlja se o mogućim modelima uvođenja elektroničkih teretnica u hrvatsko pravo de lege ferenda i to na općoj i posebnoj razini. U tom smislu razmatra se mogućnost redefiniranja pojma teretnice i vrijednosnog papira te uvođenja tehnološki neutralne terminologije i uvođenje u hrvatsko pravo elektroničkih ekvivalenata za vrijednosni papir i teretnicu u smislu postojeće odredbe čl 1135. st. 2. ZOO-a. Raspravlja se i o nužnim zakonodavnim intervencijama u tom smislu. Konačno, nastoji se dati ocjena koji je pravni pristup za uvođenje elektroničke teretnice u hrvatsko pravo najprimjereniji uzimajući u obzir osobitosti hrvatskog prava i pravne tradicije.

  Cilj je rada teorijski raspraviti mogućnosti modernizacije hrvatskog pomorskog prava u kontekstu progresivnog tehnološkog napretka i zakonodavnih kretanja u poredbenim pravnim sustavima, te u tom smislu dati konkretne prijedloge za pravno uređenje elektroničke teretnice u okviru hrvatskog prava de lege ferenda.