Prof. Martin J. Davies

  • mdavies photoProf. Martin J. Davies je profesor pomorskog prava i ravnatelj Centra za pomorsko pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Tulaneu (New Orleans, SAD). Studirao je pravo na Sveučilištu u Oxfordu gdje je diplomirao magna cum laude 1979. godine te magistrirao 1983. godine. 1980. godine stekao je i akademski stupanj magistra prava na Sveučilištu u Harvardu.

    Prof. Davies međunarodno je priznat vodeći stručnjak na području pomorskog prava. Predavao je na sveučilištima u Australiji, Engleskoj, Singapuru i Italiji te u SAD-u. Nakon što je 1999. godine gostovao na Pravnom fakultetu u Tulaneu, od 2000. godine u stalnom je angažmanu kao profesor na tom fakultetu, gdje od 2004. godine obnaša i dužnost ravnatelja Centra za pomorsko pravo. Prethodno je predavao na Sveučilištu u Melburnu (Australija) u svojstvu „profesora prava Harrison Moore“.

    Uz pravnu i akademsku karijeru, Martin Davies se ostvario i kao profesionalni glumac. Radio je preko 30 godina kao konzultant za razna odvjetnička društva specijalizirana za pomorsko pravo te je trenutno angažiran od strane jedne velike međunarodne odvjetničke kuće koja ima razvijenu praksu pomorskog prava u mnogim zemljama. U uredništvu je pravnih časopisa Lloyd’s Maritime and Commercial Law Quarterly i Melbourne Journal of International Law.

    Osim pomorskog prava, predaje na teme iz područja međunarodnog trgovačkog prava, deliktnog prava, međunarodnog privatnog prava, međunarodne trgovačke arbitraže i dr. Autor je ili koautor poznatih knjiga i brojnih članaka iz područja pomorskog prava, međunarodnog trgovačkog prava, poredbenog i deliktnog prava. Član je Društva za pomorsko pravo SAD-a, član suradnik Američke odvjetničke komore i član Dokumentacijskog odbora Intertanka. 2003. i 2011. godine apsolventi Pravnog fakulteta u Tulaneu su mu dodijelili Nagradu za istaknutog nastavnika Felix Frankfurter. 2012. godine dodijeljena mu je Nagrada rektora Sveučilišta u Tulaneu za izvrsnost u nastavništvu.