Tužbe zbog povrede tržišnog natjecanja prema EU i nacionalnom pravu: transportni sektor u fokusu

 • Tužbe zbog povrede tržišnog natjecanja prema EU i nacionalnom pravu: transportni sektor u fokusu

  Autor: Prof. Pedro Callol

   

  1. UVOD. PRESEDANI KARTELA U TRANSPORTNOM SEKTORU KOJI REZULTIRAJU ZAHTJEVIMA ZA NAKNADU ŠTETE
   Zahtjevi za naknadu štete zbog povrede europskog i nacionalnog prava tržišnog natjecanja čine nesumnjivo jedno od najuzbudljivijih područja poslovnog prava. Doista, ovo je područje koje se nalazi na raskrižju između primjene prava tržišnog natjecanja (područje koje se primarno usredotočuje na opći ekonomski interes) i zadovoljavanja privatnog interesa onih kompanija koje su oštećene kartelom ili općenito protu-konkurentskim ponašanjem. Iako se ovo može smatrati područjem koje je tek u nastajanju, već postoji velik broj slučajeva iz ovog područja u transportnom sektoru. Na ovom izlaganju želimo pokriti pitanje naknade štete u europskom pravu tržišnog natjecanja i njegovu primjenu u nekim specifičnim slučajevima iz prakse našeg odvjetničkog društva.
  2. Karteli u sektoru proizvodnje kamiona

  U srpnju 2016. Europska komisija (Komisija) novčano je kaznila pet proizvođača kamiona zbog kartela i odredila je najvišu novčanu kaznu kartelu. Godine 2011, Komisija  je potvrdila nenajavljenu inspekciju u sektoru proizvodnje kamiona: početne istrage provedene su protiv sljedećih proizvođača: MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i Scania. Konačno je MAN Komisiji dobrovoljno otkrio postojanje kartela. Kartel je djelovao četrnaest godina (od 1997. do 2011. godine). Kartel je koordinirao:

  (i)    Cijene na razini bruto lista za srednje teške i teške kamione u Europskom gospodarskom prostoru (EGP).

  (ii)    Vremensko razdoblje za uvođenje emisijskih tehnologija za srednje teške i teške kamione radi usklađivanja sa sve strožim europskim emisijskim standardima (od Euro III do trenutno primjenjivog Euro VI).

  (iii)    Proslieđivanje troškova emisijskih tehnologija kupcima koje su nužne za usklađivanje sa sve strožim europskim emisijskim standardima (od Euro III do trenutno primjenjivog Euro VI).

  Volvo/Renault, Daimler, Iveco, i DAF priznali su krivnju kako bi postigli nagodbu s Komisijom. Ta nagodba sadrži rekordnu novčanu kaznu u iznosu od 2.926 milijuna eura. Scania se još nije pridružila nagodbi stoga je još pod istragom.

  1. Drugi karteli u transportnom sektoru

  Proteklih godina provedena je istraga u brojnim slučajevima te su konačno kažnjeni određeni prijevoznici i kompanije u transportnom sektoru putnika i svih vrsta robe. Najnovija sankcija u ovome sektoru, osim navedenog kartela proizvođača kamiona, je kartel u slučaju “blocktrain”.

  U srpnju 2015. godine, Komisija je izrekla novčanu kaznu u iznosu od 49 milijuna eura kompaniji Express Interfracht, dijelu Austrijske željezničke službe Österreichische Bundesbahnen te Schenker, dijelu Njemačke željezničke službe Deutsche Bahn, za upravljanje kartelom koji krši pravila tržišnog natjecanja EU na tržištu za tzv. “blocktrain” usluge tereta. Tri kompanije su usklađivale cijene i raspoređivale klijente za svoje “Balkantrain” i “Soptrain” usluge u Europi tijekom gotovo osam godina (od srpnja 2004. do lipnja 2012. godine). Konkretnije, u svrhu ograničavanja međusobnog natjecanja, kompanije su dogovorile nekoliko ograničavajućih praksa:

  –    dogovoreno je raspoređivanje postojećih i novih klijenata, kao i postavljanje sheme raspoređivanja klijenata uključujući “sustav obavještavanja” za nove klijente;

  –    razmijenjeni su povjerljivi podaci o posebnim zahtjevima klijenata;

  –    podijeljene su količine prijevoza ugovorenih od strane klijenata na nižoj razini proizvodnje;

  –    izravno su koordinirane cijene pružanjem pokrića ponuda glede klijenata zaštićenih shemom raspoređivanja te su koordinirane prodajne cijene koje se nude klijentima na nižoj razini proizvodnje.

  2.2. Španjolska

  U Španjolskoj je proteklih godina Nacionalno tržište i komisija za zaštitu tržišnog natjecanja (NMCC) novčano kaznila nekoliko zabranjenih sporazuma između prijevoznika. Godine 2015. NMCC je djelovala u sljedećim slučajevima: Balearski prijevoz putnika (u tijeku) i hlađeni prijevoz. Osim toga, ove je godine NMCC izrekla novčanu kaznu dvjema transportnim kompanijama za usklađivanje cijena i komercijalnih uvjeta:

  (i)    U studenom 2016. je NMCC izrekla novčanu kaznu dvjema zaštitarskim kompanijama (Prosegur i Loomis) u iznosu od 46.4 milijuna eura, a dvama njihovim menadžerima izreklo je kaznu u iznosu 52,600 eura zbog podjele tržišta i manipulacije sredstvima tijekom sedam godina.

  (ii)    U rujnu 2016. je NMCC novčano kaznila petnaest međunarodnih kompanija u iznosu od 4.09 milijuna eura zbog povrede članka 1 španjolskog zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (SCA) i članka 101 Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Kartel između navedenih kompanija je trajao više od petnaest godina. Navedene su kompanije potpisale sporazum o usklađivanju cijena, o usklađivanju drugih tržišnih uvjeta, o podjeli tržišta i o razmjeni tržišno osjetljivih podataka.

  Prije svega, NMCC je izreklo novčane kazne u milijunskim iznosima u vezi s lukama Valencije i Barcelone, ključnim infrastrukturama u transportnom sektoru.

  II.  DIREKTIVA EUROPSKE UNIJE O NAKNADI ŠTETE ZBOG POVREDE PRAVA TRŽIŠNOG NATJECANJA

  Pitanja u nastavku obrađena su uzimajući u obzir: (i) Direktivu 2014/104/EU, i (ii) iskustvo u nacionalnom pravu.

  1.    Direktiva 2014/104/EU

  26. studenoga 2014. Europski parlament i Vijeće usvojili su Direktivu 2014/104/EU o postupcima za naknadu štete zbog povrede prava tržišnog natjecanja (Direktiva). Direktiva olakšava zahtjeve za naknadu štete oštećenim stranama zbog povrede prava tržišnog natjecanja. Između ostaloga, Direktiva olakšava oštećenicima pristup dokazima koji su im potrebni kako bi dokazali pretrpljenu štetu i osigurava više vremena oštećenicima za podnošenje zahtjeva za naknadu štete. Do sada je u praksi bilo otežano ostvarivanje prava na naknadu štete svima osim većim kompanijama. Harmonizacijom postupaka diljem Europe, parnica za naknadu gubitaka će biti realnija opcija za male kompanije, male i srednje poduzetnike te potrošače. Cilj Direktive je postizanje učinkovitije provedbe pravila EU o zaštiti tržišnog natjecanja: ona usklađuje međusobnu povezanost između privatnih zahtjeva za naknadu štete i javne provedbe, te osigurava atraktivnost alata koje koriste Europska i nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, a osobito olakšan pristup i programe nagodbe.

  Zbog toga što Direktiva dotiče probleme harmonizacije na unutarnjem tržištu EU, Parlament i Vijeće su je usvojili u redovnom zakonodavnom postupku. Prvo, u većini slučajeva gdje je Komisija ustanovila povredu EU prava o zaštiti tržišnog natjecanja, većina oštećenika ostala je bez naknade štete. Drugo, većina postupaka je pokrenuta u samo tri zemlje: u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i Nizozemskoj, čija se pravosuđa općenito smatraju najatraktivnijima iz više razloga. U otprilike dvadeset zemalja članica nisu poduzete nikakve radnje ili je poduzeto je vrlo malo radnji u vezi s odlukama Komisije o kršenju prava tržišnog natjecanja. Treće, većina postupaka je pokrenuta od strane velikih kompanija koje posluju izravno s prekršiteljima. Neizravni kupci, mali i srednji poduzetnici te potrošači vrlo rijetko pokreću postupke.

  Direktiva će, nakon implementacije, značajno poboljšati situaciju u nerazvijenoj i nejednakoj privatnoj provedbi pravila EU o zaštiti tržišnog natjecanja. Direktiva uklanja bitne prepreke za učinkovitost postupaka za naknadu štete u nacionalnom pravu država članica. Također, Direktivom se harmonizira nacionalno pravo u području postupaka za naknadu štete.