Zrinka Buzatović

  • buzatovic

    Zrinka Buzatović studentica je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Demonstratorica je na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo te je asistirala prilikom organizacije 1. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja INTRANSLAW Zagreb 2015. Članica je Udruge Pravnik u kojoj aktivno sudjeluje prilikom organizacije tribina i kongresa studenata prava. Sudjelovala je u radu Europskog parlamenta mladih Hrvatske.