Aleksandra Čar, mr. spec.

  • Aleksandra Čar je icar photonformacijski specijalist s radnim iskustvom od preko 18 godina u području europskih poslova. Osim što vodi Europski dokumentacijski centar u Knjižnici Pravnog fakulteta u Zagrebu, ona je i urednica elektroničkog biltena EUROPA info te suradnica informacijskog servisa European Sources Online (UK). Europsko informacijsko udruženje (European Information Association – EIA) sa sjedištem u Velikoj Britaniji kao jedna od najistaknutijih stručnih organizacija u području europske dokumentacije i informiranja, dodijelilo joj je početkom 2006. nagradu Helen Greer za izuzetan doprinos u informiranju o EU i unaprjeđenje kvalitete usluga EDC-a. Svojim radom Aleksandra je doprinijela da EDC Pravnog fakulteta u Zagrebu postane jedna od najkvalitetnijih i najinovativnijih informacijskih službi u Hrvatskoj.