Organizator

 • Hrvatsko društvo za transportno pravo

  UntitledHrvatsko društvo za transportno pravo je neprofitna udruga građana utemeljena na Osnivačkoj skupštini 6. srpnja 2016.g. u Zagrebu kao znanstvena i stručna udruga u koju se udružuju znanstveni i stručni djelatnici te tvrtke i ustanove kojih su djelatnosti vezane uz transport, logistiku i srodne djelatnosti, u svrhu izučavanja, promicanja i poticanja razvoja transportnog prava i unaprjeđenja njegove primjene u praksi.

  Ciljevi Društva su izučavanje, promicanje i poticanje razvoja transportnog prava u Republici Hrvatskoj, a naročito promicanje i razvijanje, na nacionalnoj razini, profesionalne suradnje među članovima Društva u području transportnog prava i popularizacije tema iz područja transportnog prava, promicanje tema i edukacija na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz područja transportnog prava, suradnja s nadležnim tijelima na razvoju hrvatskih propisa transportnog prava, napose njihovog usklađivanja s pravnom stečevinom EU i međunarodnim instrumentima transportnog prava, uspostavljanje i održavanje kontakata i suradnje s drugim srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje. Djelatnosti Društva su organiziranje nacionalnih i međunarodnih seminara i konferencija u svrhu promicanja ciljeva Udruge, publiciranje djela iz područja transportnog prava, osnivanje radnih skupina sa ciljem istraživanja i predlaganja regulatornih rješenja u području transportnog prava, suradnja s relevantnim međunarodnim i nacionalnim institucijama u području transportnog prava, uključujući i znanstvene i obrazovne institucije.

  Suorganizatori

   

  Pravni fakultet u Zagrebu

  PFZGPravni fakultet osnovan je 1776. godine kao najstariji od četiri pravna fakulteta u zemlji i kao jedna od najstarijih ustanova u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Dok s ponosom njeguje svoju dugu i bogatu tradiciju, ujedno nastoji biti suvremena ustanova promičući vrhunsko znanstveno istraživanje i obrazovanje. Pravni fakultet nudi sedam različitih vrsta studija – tri pravna, tri iz područja socijalnog rada i jedan iz javne uprave.

  Misija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je obrazovanje kompetentnih stručnjaka u području prava, socijalnog rada i javne uprave koji će svojim znanjem i vještinama unaprijediti praksu, obrazovanje te znanstveno istraživački rad u navedenim područjima. Fakultet već dugi niz godina ima priliku upisivati najbolje studente iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva, uz nastojanje da razvija studijske programe na svim razinama studija temeljene na najnovijim znanstvenim i istraživačkim rezultatima, najvišim stručnim standardima i etičkim načelima. Fakultet nastoji promicati izvrsnost kroz međunarodnu suradnju i stvoriti poticajno intelektualno okružje za uspješno učenje i istraživanje te osobno usavršavanje. Fakultet ima ugovorenu suradnju s više od 130 akademskih institucija diljem Europe i na drugim kontinentima. Njegovi članovi sudjeluju u radu stranih znanstvenih ustanova i razvijaju suradnju sa znanstvenicima u drugim zemljama. Knjižnica Fakulteta je osobita vrijedna za znanstvenoistraživački rad. Posjeduje oko 200,000 naslova iz svih područja prava, uključujući i brojne raritete, a s obzirom na njihov broj, raznolikost i kvalitetu, ona spada u najbolje pravne knjižnice u ovom dijelu Europe.

  U okviru nastavne i znanstvene djelatnosti te stručnog rada u znanstvenom području obuhvaćenom studijskim programima Pravnog fakulteta provode se znanstveni i stručni projekti, elaborati, studije, organiziraju domaći i međunarodni znanstveni i stručni skupovi i savjetovanja te pružaju programi stručnog cjeloživotnog obrazovanja i usavršavanja. Fakultet obavlja i dodatne djelatnosti koje služe navedenim osnovnim djelatnostima i koje se obavljaju u manjem opsegu, a osiguravaju cjelovitost i potrebni standard sustava visokog obrazovanja s najvišom razinom organiziranosti i javne odgovornosti.

  U svom trećem stoljeću postojanja, Pravni fakultet u Zagrebu izvor je hrvatskog nacionalnog duha i slobodne misli, čuvar hrvatske kulture i predstavnik hrvatske pravne škole kao jedno od središta srednjoeuropske pravne tradiciji, te je kao takav istaknut u zemlji i u svijetu. Njegovi članovi znatno doprinose stvaranju hrvatskog pravnog sustava, uspostavi pravne države i obrazovanju novih generacija pravnika na najboljim europskim tradicijama.

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Jadranski zavod

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti najviša je hrvatska znanstvena i umjetnička institucija. Za njezino osnivanje u Zagrebu 1861. godine zaslužan je đakovačko-srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Akademija potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u svijetu;
  objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva; daje prijedloge i mišljenja za unapređivanje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

  Jadranski zavod je znanstveno-istraživačka jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koja se bavi znanstvenim proučavanjima pomorskoga i transportnog prava te međunarodnoga prava mora. Jedan je od rijetkih pravno-znanstvenih zavoda u Europi specijaliziranih u spomenutim pravnim granama. Ovaj zavod svoju povijest vuče od 1945. godine.  U specijaliziranoj knjižnici Jadranskog zavoda se stručno obrađuje građa iz vlastitog fonda koja uključuje preko 20.000 jedinica iz pozitivnoga prava, povijesti prava te političke povijesti jadranske obale.

  Institut du Droit International des Transports (IDIT)

  IDIT_logoInstitut za međunarodno transportno pravo osnovan je  1969. godine sa ciljem izučavanja pravnih, ekonomskih i tehničkih pitanja vezanih uz sve vrste prijevoza, nacionalnog i međunarodnog. IDIT je znanstvenoistraživački institut sa sjedištem u Rouenu (Francuska), specijaliziran za pravo svih grana transporta i logistike.