Upute za izlagače

 • Svi su pozvani prijaviti izlaganje na konferenciji. Uvjet je da izlaganje problematizira pojedine pravne aspekte transporta ili transportnog osiguranja, kao što je predviđeno okvirnim popisom tema konferencije.

  Prijavitelji su dužni poštovati zadane rokove za predaju teme i sažetka te pisanog rada (vidi ovdje).

  Sva izlaganja autora iz akademskog sektora moraju biti popraćena pisanim znanstvenim radom.

  Autori iz neakademskog sektora nisu u obvezi, ali se potiču na predaju pisanog stručnog ili znanstvenog rada, s obzirom da će takve prijave imati prednost prilikom postupka prihvaćanja teme od strane Znanstvenog odbora.

  Pisani radovi podliježu postupku anonimne međunarodne recenzije. Svaki rad ocjenjuju dva recenzenta, međunarodno priznata stručnjaka iz područja, koje imenuje Znanstveni odbor. Ovisno o ocjeni recenzenta, radovi se kategoriziraju kako slijedi:

  (1) izvorni znanstveni rad – rad koji se odlikuje izvornošću zaključaka, ili iznosi prethodno neobjavljene izvorne rezultate znanstveno koncipiranog i provedenog istraživanja;
  (2) pregledni znanstveni rad – rad koji sadrži temeljit i obuhvatan kritički pregled određene problematike, no bez značajnije izvornosti rezultata.
  (3) prethodno znanstveno priopćenje – rad koji sadrži prve rezultate istraživanja u tijeku, koji poradi aktualnosti zahtijevaju brzo objavljivanje, no bez razine obuhvatnosti i utemeljenosti koji se zahtijevaju za znanstveni rad, te
  (4) stručni rad – rad koji sadrži znanja i iskustva relevantna za određenu struku, ali nema obilježja znanstvenosti.

  Svi radovi prihvaćeni za konferenciju objavit će se u Zborniku konferencije INTRANSLAW Zagreb 2017. Znanstveni odbor konferencije INTRANSLAW Zagreb 2017 prihvatit će samo neobjavljene radove. Znanstveni i stručni radovi prihvaćeni za INTRANSLAW Zagreb 2017 mogu se objaviti na drugom mjestu samo uz suglasnost Znanstvenog odbora, i u tom slučaju s jasnom naznakom izvorne objave na INTRANSLAW Zagreb 2017.

   

  Prijavitelji izlaganja podnose temu i sažetak svog rada Znanstvenom odboru najkasnije do 15. studenog 2016.

  Svaki sažetak treba sadržavati:

  • naslov
  • podatke o autoru (ime i prezime, akademski naslov, zvanje, osobnu adresu e-mail, naziv i adresu institucije/organizacije),
  • sažetak (2 do 4 kartice teksta, tj. 3600 do 7200 znakova s prazninama),
  • ključne riječi (maksimalno 10 riječi).

   

  Jezik: Svi sažeci i cjeloviti tekstovi radova moraju biti pisani na engleskom ili hrvatskom jeziku. Autori čiji prvi jezik je hrvatski dužni su poslati svoje sažetke na oba jezika.

  Tema i sažetak prijavljuju se putem elektronskog obrasca za prijavu koji se nalazi ovdje.

   

  Autori čiji sažeci budu prihvaćeni od strane Znanstvenog odbora bit će obaviješteni o tome najkasnije do 1. prosinca 2016.

  Rok za podnošenje cjelovitog teksta pisanog rada je 1. svibnja 2017.

  Pravila i upute vezane za tehničko uređivanje teksta, navođenje izvora i recenziju radova, pročitajte na ovoj poveznici.

  Cjeloviti tekstovi šalju se elektronskom poštom na adresu: conference@intranslaw.hdtp.eu 

  Znanstveni odbor
  INTRANSLAW Zagreb 2017

   

  Važni datumi:

   1. Rok za prijavu teme i sažetka: 15. studenog 2016.
   2. Obavijest o prihvatu sažetka rada: 1. prosinca 2016.
   3. Rok za slanje cjelovitog teksta rada: 1. svibnja 2017.
   4. Rok za slanje konačnog teksta rada (spremno za objavljivanje): 1. srpnja 2017.