Ideja i cilj

 • Poznavanje i razumijevanje pravnih propisa koji uređuju transportnu industriju, industriju transportnog osiguranja i prateće djelatnosti uvjet su očuvanja konkurentnosti ove strateški važne grane gospodarstva, ali i povjerenja u pravni sustav. Dinamičan razvoj transportnog prava, složena struktura međunarodnih konvencija i brojne izmjene hrvatskih transportnih propisa zbog usklađivanja s europskim pravom nametnuli su potrebu otvaranja specijaliziranog znanstveno – stručnog foruma posvećenog upravo unapređenju znanja, rasprave i razmjene najboljih praksi u okviru transportnog prava i svih grana prijevoza: pomorskog, zračnog i kopnenog, kao i u području prava transportnog osiguranja.

  Međunarodna znanstveno-stručna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW svake dvije godine pruža priliku stranim i domaćim stručnjacima i znanstvenicima u području transporta i osiguranja da se okupe i razmijene specijalizirana znanja i iskustva, te da kroz argumentiranu raspravu pomognu u rješavanju otvorenih problema.

  Druga konferencija INTRANSLAW Zagreb 2017 održat će se 12. i 13. listopada 2017. godine u Zagrebu pod temom TRANSPORTNO PRAVO USUSRET BUDUĆNOSTI.

  Transport je danas dominantno intermodalan, i odvija se sinergijom usluga različitih grana prometa. Cilj je konferencije INTRANSLAW kreirati forum za protok i razmjenu informacija, znanja i iskustava između privatnog i javnog sektora, između struke i znanosti i među svim granama transporta. Naša je želja, stoga, na konferenciji INTRANSLAW održavati kvalitetan prostor za okupljanje stručnjaka svih profila: prijevoznika i operatera u svim vrstama prijevoza, upravitelja infrastrukture, pomorskih i transportnih osiguratelja, pratećih investitora (bankarskog sektora), djelatnika državne uprave, međunarodnih organizacija, tijela Europske unije, regulatornih agencija, znanstvenika, sudaca, odvjetnika i strukovnih udruga i svih drugih subjekata u području transporta i pratećih djelatnosti. Vjerujemo da će svi oni međusobnim umrežavanjem, informiranjem i razmjenom znanja o brojnim otvorenim pitanjima transportnog prava doprinijeti unaprjeđenju vlastitog poslovanja, ali i konkurentnosti domaće i regionalne industrije transporta i osiguranja u oštroj tržišnoj utakmici na svjetskom i jedinstvenom europskom tržištu transportnih usluga.

  Sudjelovanje s izlaganjem na konferenciji otvoreno je svim zainteresiranim stručnjacima i znanstvenicima različitih struka, pod uvjetom da njihovi radovi problematiziraju pravne aspekte transporta ili transportnog osiguranja.

  Ove godine jedan o suorganizatora konferencije je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Jadranski zavod) u okviru uspostavnog istraživačkog projekta DELICROMAR br. 3061 koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

  Pozivamo Vas, stoga, da se pridružite konferenciji INTRANSLAW Zagreb 2017 i time djelatno doprinesete unapređenju poznavanja, razumijevanja i primjene u praksi ovog dinamičnog, modernog i neprestano rastućeg pravnog područja. Vaše nam je znanje dragocjeno.

  Vidimo se u Zagrebu 12. – 13. listopada 2017.!