Struktura i teme

 • 1. OPĆENITO

  Programski koncept INTRANSLAW 2017 zasnovan je na aktivnoj suradnji i razmjeni znanja i najboljih praksi svih relevantnih resora koji utječu na industriju transporta i transportnog osiguranja: prijevoznika/operatera, upravitelja infrastrukture, osiguravajućih društava, investitora (bankarski sektor), državne uprave, pravosuđa, znanosti, resornih udruga itd. Upravo koncentracija znanja i iskustva sudionika iz svih sektora i grana prijevoza, te rasprava o otvorenim pitanjima i problemima, može dovesti do bržeg i efikasnijeg otklanjanja postojećih pravnih problema, te dugoročno doprinijeti novim spoznajama i unaprjeđenju znanja o transportnom pravu i pravu transportnog osiguranja.

  2. TEMA KONFERENCIJE INTRANSLAW ZAGREB 2017: TRANSPORTNO PRAVO USUSRET BUDUĆNOSTI

  3. RAD KONFERENCIJE

  Rad konferencije odvijat će se u četiri različita oblika/načina,

  Plenarno izlaganje: nekoliko istaknutih ključnih izlagača na samom početku konferencije. Svrha ovog dijela programa jest uvesti sudionike konferencije u područje i otvoriti velika problemska pitanja.

  Tematski blokovi (sekcije): započinju izlaganjem pozvanog predavača (vodeći stručnjak/ekspert), nakon čega slijede izlaganja sudionika (znanstvenici i stručnjaci) čije su predložene teme i sažeci prihvaćeni od strane Programskog odbora konferencije te završna rasprava. Sekcije će biti posvećene određenim užim temama u okviru velikih problemskih pitanja transportnog prava. Posebna sekcija predviđena je za prezentaciju radova mladih znanstvenika na razne teme transportnog prava i prava osiguranja sa ciljem poticanja znanstvenog razvoja u ovom pravnom području.

   Paneli: izlaganja pozvanih predavača (vodeći stručnjaci/eksperti) na određenu užu temu, nakon čega slijedi otvorena rasprava.

  Partnersko umrežavanje: sekcija rezervirana za niz kratkih prezentacija sudionika o njihovim znanstvenim i/ili komercijalnim projektima/djelatnostima za koje se traže partneri i suradnici.

  INFO-LAB: radionica opremljena računalima na kojoj informacijski stručnjak podučava prijavljene polaznike tehnici pretraživanja internetskih baza podataka i izvora transportnog prava Europske unije te pratećih dokumenata. Usmjereno na razvoj vještina pronalaženja relevantnog pravnog instrumenta u kratkom vremenu.

  4. SADRŽAJ

  Tema konferencije obuhvaća različite aktualne pravne aspekte vezane uz transportnu industriju i infrastrukturu, primjerice:

  NOVI POSLOVNI MODELI U TRANSPORTNOJ INDUSTRIJI

  PROBLEMATIKA TRANSPORTNIH UGOVORA
  (Ugovori o prijevozu, brodarski ugovori, odgovornost prijevoznika, ugovori o špediciji, ugovori o skladištenju, prava putnika (u svim granama prijevoza), itd.)

  FINANCIRANJE TRANSPORTNE INDUSTRIJE
  (Leasing, krediti, hipoteke, sekuritizacija, financiranje dugom i dioničkim kapitalom u transportnoj industriji, strateške odrednice i ograničenja investicija u transportu, itd.)

  PRAVILA TRŽIŠNOG NATJECANJA U TRANSPORTU
  (Spajanja, udruživanja, vlasništvo i prevladavajući utjecaj, državne potpore, usluge od općeg gospodarskog interesa, itd.)

  PRAVNO UREĐENJE ZA AUTONOMNA VOZILA
  (Dronovi, samoupravljajući automobili, izvanugovorna odgovornost, pitanja sigurnosti i zaštite podataka, itd.)

  MODERNI IZAZOVI ZA LUKE
  (Nova regulativa za zračne luke, SES, pravni status morskih luka, posebnosti luka nautičkog turizma i drugih luka posebne namjene, itd.)

  RJEŠAVANJE SPOROVA, MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST
  (Sudska nadležnost, arbitraža, medijacija, mjerodavno pravo u transportnim sporovima, problematika izbora mjerodavnog prava i nadležnog suda, itd.)

  MULTIMODALNI TRANSPORT

  DIGITALIZACIJA U TRANSPORTU
  (Elektronske prijevozne isprave, zaštita podataka, itd.)

  ČIST I ZELEN TRANSPORT
  (Inteligentni transportni sustavi, staklenički plinovi, dekarbonizacija cestovnog prijevoza (alternativna goriva), urbana mobilnost, odgovornost za onečišćenje, itd.)

  PRAVO TRANSPORTNOG OSIGURANJA

  PRAVNI ASPEKTI INSOLVENTNOSTI U TRANSPORTU

  SIGURNOST I SIGURNOSNA ZAŠTITA
  (Sustavi upravljanja sigurnošću i sigurnosnom zaštitom u transportu, utjecaj sigurnosti i sigurnosne zaštite na konkurentnost, implementacija propisa o sigurnosti i sigurnosnoj zaštiti i zaštita ljudskih prava, pravne implikacije SES-a, uloga transportnog osiguranja, javni prijevoz, itd.)

   

  5. JEZIK

  Jezici konferencije su hrvatski i engleski uz simultani prijevod.

   

  6. SUDJELOVANJE

  Sudjelovati se može: